_

چرا
انتخاب
ما؟

شرکت کنتورسازی نیک تر از یزد با هدف ارائه کنتورهای دقیق و مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا در سال ۱۳۸۳ افتتاح گردید که از ابتدای راه اندازی ، همواره رشد کمی و کیفی شرکت مد نظر بوده و در دستور کار این مجموعه قرار داشته است . در راستای این اهداف تولید

با ما در تماس باشید